Published
Feb 01, 2021
Category
Web & Mobile Application
Project
Yatad Express Ph

01. About Yatad Express

DAHIL NA RIN KING LIMITASYUN NING PAMANGALO ALI MU DAHIL KING PANDEMYA KUNDI NA RIN KARING TAUNG MANAGALAN ORAS PARA KING PAMANATAD EGANAGANANG GAMIT, PAMAG ORDER PAMANGAN AT PAMAMAYAD KARING BILLS KETI PAMPANGA AISIP MIYA BILANG MIKAKALUGURAN NA MENGARAP MAMYE TUNE AT DE KALIDAD NA SERBISYU KARENG KAPAMPANGAN, KAYA PINLANU MYA AT TETAG ING SERBISYU NA MEBAIT KETI PAMPANGA, GAWANG KAPAMPANGAN PARA KARING KAPAMPANGAN.

02.How to Order

Search by Address

Find all restaurants available in your area.

Choose Restaurant

Browse hundreds of menus to find the food you like

Order and Pay

OIt’s quick, secure and easy. Opt to Cash on Delivery or Cards.

We Deliver

Chill and Relax We Quickly deliver your food right at your doorstep.

Promote Your Restaurant with Yatad Express PH

Order Delivery Food Online From Local Restaurants.